(C79) [Kokkei Nagaya] Kossori Matsutake (Original)